Fotoalbum

Første kurset er i gang i Kastneshamn. Fra venstre, Hermann, Karin, Aud, Anita og Mary

Hermann maler skog i motlys.

Mary har startett på sjømotiv.

Karin maler bølger.

Hermann pirker med en skute i horisonten.

Karin maler stilleben siste dag på kurset.

Anita i gang med et spesielt motiv.

Elevene fra andre kurset i Kastneshamn: Bak fra venstre, Torild, Britt, Ellinor og Torill, foran Arne og Sverre.

Torild i aksjon.

Ellinor har startet på litt romantisk stemning.

Arne med fosse-fall.

Så griller vi litt i hagen.

Grilling i kveldsola. Fra venstre, Torill, Sverre, Torild, Britt, Ellinor og Arne. Litt av Anne Grete helt til høyre.

Ellinor med en tredelt variant.

Torild i det abstrakte hjørnet.

Sverre med koselig stemning ved vannet. Det er fyr under kjelen i lavvoen.

Torill maler stemning i midnattsol.

Britt på kanten til det abstrakte.

Arne fra Bodø med sitt "Stilleben"

Brit med sitt landskapsmotiv.

Tove fra Lofoten starter på svart bakgrunn.

Inger-Lise fra Tromsø i aksjon.

ELEVER FRA SOMMER-KURSET I KASTNESHAMN